SHETLAND VÄST

 

 

Här presenteras Utställningarna som är i Shetland västs regi!

 

 

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

 

 

 

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

  

 Endast en ponny och klass per blankett.

 Anmälningsblankett  (klass 1-17)

 Anmälningsblankett  (klass 18-23)

  Steg-för-steg-guide. (Internetanmälan)

 

 Intyg för klippt ponny (Lämnas i sekretariatet på utställningsplatsen)

 

             OBS! NYTT INFÖR 2018 ÅRS UTSTÄLLNINGAR

Du kan nu även anmäla din ponny via formuläret som finns vid respektive utställningspropp. 

Varje utställning har fått sin egen sida med information. Propp, anmälningsformulär och vägbeskrivning.

 

 

 

 Plats:

            FÄRGELANDA  

        Söndagen den 3 juni 2018            

Domare:

 Lars Gerth

Platsansvarig:

  Linda Johansson, 0707-18 07 

Utställningsansvarig:

 Carina Wingård, 0730-22 34 76, 0521-353 62

Sista anmälningsdag:

  3 maj

Färgklassindelning:

 Ja

Separata miniklasser:

 Ja

Underlag:

Ridhus.

Boxar:

Nej.

Följande klasser

anordnas ej:

 18, 21-27  

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 70 st.

Ston som ska föla under 2018 äger ej rätt att deltaga.

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl)

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem. 

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr. 

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning!

Katalog:

 Skickas ut med post.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson 

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com  

Betalning:

Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 3 maj.

 

 

 

 Plats:

                  STORA HÖGA

             Lördagen den 7 juli 2018  

Domare:

Linnéa Ornstein 

Platsansvarig:

Robert Jakobsson, 0730-87 12 54 

Utställningsansvarig:

Petra Jakobsson. 0730-87 12 54 

Sista anmälningsdag:

7 juni 

Färgklassindelning:

Ja

Separata miniklasser:

Ja

Underlag:

 Grus, vid regn i ridhus

Boxar:

 Nej

Följande klasser

anordnas ej:

18, 21-27 

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar. 

Championat, BIS och Res-BIS enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl)

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medttag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut din ponny,  500 kr för icke medlem.

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

 Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 7 juni.

 

 

 

 

 Plats:

                 NOSSEBRO 

          Lördagen den 11 augusti 2018

Domare:

Håkan Erlandsson

Platsansvarig:

Petra Jakobsson, 0730-87 12 54

Utställningsansvarig:

 Shetland Väst's styrelse

Sista anmälningsdag:

11 juli

Färgklassindelning:

Ja.

Separata miniklasser:

Ja.  Separata minichampionat.

Underlag:

Gräs, vid regn i ridhus.

Boxar:

Ja. Bokas vid anmälan. Kostnad 100 kr/box som betalas i sekretariatet.

Följande klasser anordnas ej:

18, 24-27

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl). 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 11 juli.

 

 

 

 

 Plats:

               SKARA 

        Lördagen den 22 september 2018

Domare:

 Annika Strindgård

Platsansvarig:

Annette Wadman, 0735-35 39 15

Utställningsansvarig:

Annette Wadman, 0735-35 39 15

Sista anmälningsdag:

 27 augusti

Färgklassindelning:

Ja

Visningsunderlag:

 Ridhus

Boxar:

Ja, bokas genom Annette 0735-35 39 15

Över dagen 200 kr, ett dygn 300 kr.  

Följande klasser

anordnas ej:

18, 25-27

Separat miniklass:

Ja.

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda ponnyer för att utställningen ska genomföras, max 75 st. 

Sammanslagning av klasser kan ske pga. strykningar..

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl) 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr/ponny,  500 kr för icke medlem.

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Övriga klasser 50 kr/start om man ställer ut sin ponny, annars 75 kr/start för medlem, icke medlem dubbel avgift. Se separat propp.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan och betalning!

Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Västs pg: 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 27 augusti.

 

 

 Plats:

              SÄTILA

       Lördagen den 27 oktober 2018

Domare:

 Morgan Johnsson

Platsansvarig:

 Marika Johansson 0704-94 00 36

Utställningsansvarig:

  Marika Johansson 0704-94 00 36

Sista anmälningsdag:

 27 september

Färgklassindelning:

Ja

Separata miniklasser:

 Ja

Underlag:

Ridhus 

Boxar:

 Nej

Följande klasser anordnas ej:

 18, 21-27

Särskilda regler:

Minst 40 anmälda ponnyer för att utställningen skall genomföras. Max 75 st

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl) 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.  

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut sin ponny,  500 kr. för icke medlem. 

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

Katalog:

 Katalog skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 27 september.

 

 

 

                                                 

 

 Plats:

                  

Domare:

 

Platsansvarig:

 

Utställningsansvarig:

 

 

Sista anmälningsdag:

  

Färgklassindelning:

 

Separata miniklasser:

  

Underlag:

  

Boxar:

 

Följande klasser anordnas ej:

 

Särskilda regler:

 

 

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid för sen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

 Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst                       pg. 51 93 90 – 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.

 

 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.