SHETLAND VÄST

 

 

Här presenteras Utställningarna som är i Shetland västs regi!

 

 

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

 

 

 

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

  

 Endast en ponny och klass per blankett.

 Anmälningsblankett  (klass 1-17)

 Anmälningsblankett  (klass 18-23)

  Steg-för-steg-guide. (Internetanmälan)

 

 Intyg för klippt ponny (Lämnas i sekretariatet på utställningsplatsen)

 

             OBS! NYTT INFÖR 2018 ÅRS UTSTÄLLNINGAR

Du kan nu även anmäla din ponny via formuläret som finns vid respektive utställningspropp. 

Varje utställning har fått sin egen sida med information. Propp, anmälningsformulär och vägbeskrivning.

 

 

 

 

    SÄTILA

Domare:

 Kurt Larsson

Platsansvarig:

  Marika Johansson 0704-94 00 36 

Utställningsansvarig:

 Marika Johansson 0704-94 00 36

Sista anmälningsdag:

  3 maj

Färgklassindelning:

 Ja

Separata miniklasser:

 Ja

Underlag:

Ridhus.

Boxar:

Nej.

Följande klasser

anordnas:

 1-17, 19-20  

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st.

 

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl)

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem. 

Handlerklass (19) 50 kr. Dubbel avgift för icke medlem.

Maskeradklass (20) 50 kr.  Dubbel avgift för icke medlem.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning!

Katalog:

 Skickas ut med post.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson 

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com  

Betalning:

Anmälningsavgiften betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 3 maj.

 

 

 

 Plats:

              GREVAGÅRDEN, SKÖVDE

              JUBILEUMSUTSTÄLLNINGAR

                 Lördagen den 13 juli 2019  

Domare:

Annika Strindgård och Ulricha Nordmark

Platsansvarig:

Marika Johansson, 0704-94 00 36

Utställningsansvarig:

Petra Jakobsson 0730-87 12 54, Linda Johansson 0707-18 07 33 

Sista anmälningsdag:

20 juni 

Färgklassindelning:

Ja

Separata miniklasser:

Ja

Underlag:

 Bedömning sker i ridhus

Boxar:

 Ja

Följande klasser

anordnas:

1-17 

Särskilda regler:

Detta är två separata utställningar. Därför utses championat, BIS & Res-BIS i varje ring av respektive domare.

Bedömning sker i två ringar.

I ring 1 dömer Ulricha Nordmark samtliga svarta ponnyer standard/mini.

I ring 2 dömer Annika Strindgård samtliga färgade ponnyer standard/mini.

Minst 30 st. anmälda per ring för att utställningen skall genomföras, max 75 st./ring

Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. 

Championat, BIS och Res-BIS enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl)

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medttag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

200 kr för att ställa ut din ponny,  400 kr för icke medlem.

 

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

 Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 20 juni.

 

 

 

 

 Plats:

             

Domare:

 

Platsansvarig:

 

Utställningsansvarig:

 

Sista anmälningsdag:

 

Färgklassindelning:

 

Separata miniklasser:

 

Underlag:

 

Boxar:

 

Följande klasser anordnas:

 

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl). 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Handlerklass (19) 50 kr.

Maskeradklass (20) 50 kr.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 

 

 

 

 

 Plats:

         

Domare:

 

Platsansvarig:

 

Utställningsansvarig:

 

Sista anmälningsdag:

 

Färgklassindelning:

 

Visningsunderlag:

 

Boxar:

 

Följande klasser

anordnas:

 

Separat miniklass:

Ja.

Särskilda regler:

Minst 40 st. anmälda ponnyer för att utställningen ska genomföras, max 75 st. 

Sammanslagning av klasser kan ske pga. strykningar..

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl) 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.

Anmälningsavgift:

250 kr/ponny,  500 kr för icke medlem.

Handlerklass (19) 50 kr. Dubbel avgift för icke medlem.

Maskeradklass (20) 50 kr. Dubbel avgift för icke medlem.

 

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan och betalning!

Katalog:

Skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Västs pg: 51 93 90-9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 

 

 

 Plats:

            

Domare:

 

Platsansvarig:

 

Utställningsansvarig:

  

Sista anmälningsdag:

 

Färgklassindelning:

 

Separata miniklasser:

 

Underlag:

 

Boxar:

 

Följande klasser anordnas:

 

Särskilda regler:

Minst 40 anmälda ponnyer för att utställningen skall genomföras. Max 75 st

Ihopslagning av klasser kan ske vid strykningar.

Championat enligt grundproppen.

Samtliga 3-åriga ponnyer och alla mini skall mätas (förutom RS-hingstar och föl) 

3-åriga ston skall även ID-kontrolleras. Medtag passet till mätningen.  

Anmälningsavgift:

250 kr för att ställa ut sin ponny,  500 kr. för icke medlem. 

Handlerklass (19) 50 kr. Dubbel avgift för icke medlem.

Maskeradklass (20) 50 kr. Dubbel avgift för icke medlem.

Dubbel avgift vid för sent inkommen anmälan eller betalning.

Katalog:

 Katalog skickas ut med posten.

Använd formuläret eller skicka anmälan till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9

Swish: 12 36 82 75 54 (extra avg. 2,50 kr.)

OBS! Sista betalningsdag är den 

 

 

 

                                                 

 

 Plats:

                  

Domare:

 

Platsansvarig:

 

Utställningsansvarig:

 

 

Sista anmälningsdag:

  

Färgklassindelning:

 

Separata miniklasser:

  

Underlag:

  

Boxar:

 

Följande klasser anordnas:

 

Särskilda regler:

 

 

Anmälningsavgift:

250 kr. för att ställa ut sin ponny. 500 kr för icke medlem.

Dubbel avgift vid för sen anmälan eller betalning.

Katalog:

Skickas ut med posten.

Anmälan skickas till:

Iris Magnusson

Neanberg Linddalen 1

452 97 Strömstad

eller via mail till: shetlandvast.utstallning@gmail.com

Betalning:

 Anmälningsavg. betalas in på Shetland Väst pg. 51 93 90 – 9               Swish: 12 36 82 75 54 (avgift: 2,50 kr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.

 

 
 

 
 
 
Nytt fönster
Stäng
 
 
Öppna
Öppna med
Visa alla objekt
Hämta
 
Spara på Drive
Stäng sökfält
Nästa
Föregående
Dela
Zooma in
Zooma ut
Zooma till rätt storlek
Skriv ut

Visar Borås ridhus propp.docx.