SHETLAND VÄST

Precision på Stora Höga

 Söndagen den 28 augusti -16

 

 

VI TACKAR FÖLJANDE SPONSORER TILL DENNA BRUKSDAG:

AGRIA

HÖÖKS

SJÖÄNGENS RIDSPORT, TJÖRN

MY ONE

HARRYS KORVBAR

 

 

RESULTAT:

 

Klass 1, Riden clear round 80 cm:

1. Maja Alfredsson - Darling (19)

2. Lisa Jönsson - Iliganze (22)
3. Felicia Kjellberg - Birka (12)
4. Alida Askland - Fiorella (11)
5. Marie Jöneborn - Emil (3)
6. Casper Fischer - Dichs India (7)
7. Julia Westerberg - Darling (19)
8. Elin Hake - Groves Miss Ladiva (8)  STRUKEN

9. Matilda Stegert - Hembys Enya (5)

10. Belinda Kurkinen - Lucas (14)

11. Maja Alfredsson - Darling (19)

12. Ebba Jegebris - Wulkan (18)

13. Ebba Granell - Cocktail (21) 

14. Nellie Olofsson - Dio (9)  STRUKEN

15. Anna Nguyen - Fiorella (11)

16. Felicia Kjellberg - Birka (12)

17. Fredrika Johansson - Cinderella (13)

18. Belinda Kurkinen - Lucas (14)

19. Jessica Stegert - Spirit (6)

20. Cornelia Fischer - Dichs India (7)

21. Elin Hake - Groves Miss Ladiva (8)  STRUKEN

22. Savannah Nilsson - Skogmyrens Indra (10)

23. Celina Kurkinen - Almnäs Leopard (15)

24. Lisa Jönsson - Iliganze (22)

25. Moa Granell - Cocktail (21)

26. Julia Westerberg - Darling (19)

27. Tindra Wiik - Queens Daimy Princess Ramone (20)

28. Fredrika Johansson - Cinderella (13)

29. Nellie Olofsson - Dio (9)  STRUKEN

30. Tilde Olofsson - Groves Miss Ladiva (8)  STRUKEN

Samtliga starter CLEAR ROUND !

 


Klass 2, Tömkörd clear round, 80 cm

1. Jenny Johansson - Glans (2)
2. Lisa Falk - Sir Walter (1)

3. Annelie Larsson - Pepita (4)
4. Jenny Johansson - Glans (2) 

Samtliga starter CLEAR ROUND !

 


Klass 3, Riden tävlingsklass, konbredd 60 cm

( Ungdom 11-15 år )

1. Cornelia Fischer, 11 år - Dichs Indra  (7)  2 fel i omridningen. tid. 25.00

2. Tilde Olofsson, 12 år - Miss Ladiva  (8) STRUKEN

 

( Barn upp till 10 år )

3. Savannah Nilsson, 10 år - Fiorella (11)  0 fel. tid. 39.26

4.Moa Granell, 6 år - Cocktail (21)  0 fel. tid. 38.34
5. Maja Alfredsson, 10 år - Bluemull Darling (19)  1 fel i omridningen. tid. 41.27

6. Casper Fischer, 8 år - Dichs Indra (7)  0 fel. tid. 43.26

7. Matilda Stegert, 9 år - Hembys Enya (5)  0 fel. tid. 35.57

8. Elin Hake 9 år - Groves Miss Ladiva (8)  STRUKEN

9.  Celina Kurkinen, 9 år - Almnäs Leopard (15)  0 fel. tid. 34.07

10. Ebba Jegebris, 3 år - Wulkan (18)  0 fel. tid. 1.06.77

11. Ebba Granell, 9 år - Cocktail (21)  0 fel. tid. 32.50 plac. 2

12. Tindra Wiik, 8 år - Queens Daimy Princess Ramone (20)  0 fel. tid. 31.26 plac. 1

13. Maja Alfredsson, 10 år - Darling (19)  0 fel. tid. 49.76

14. Alida Askland, 10 år - Fiorella (11)  1 fel i omridningen. tid. 46.43

15. Savannah Nilsson, 10 år - Skogmyrens Indra (10)  0 fel. tid. 33.27 plac. 3

 

 

  (16 år och äldre)

16. Lisa Falk - Sir Walter (1)  1 fel i omridningen. tid. 30.02

17. Marie Jöneborn - Emil (3)  0 fel. tid. 40.32 plac. 3

18. Jessica Stegert - Spirit (6)  0 fel. tid. 37.77 plac. 2

19. Ellinor Jegebris - Wulkan (18)  0 fel. tid. 34.65 plac. 1

20. Lisa Jönsson - Iliganze (22)  0 fel. tid. 40.64

 

 

 
Klass 4, Tömkörd tävlingsklass, konbredd 60 cm

(Barn upp till 10 år)

1. Celina Kurkinen, 9 år - Almnäs Leopard (15)  0 fel. tid. 54.90 plac. 1

 

(16 år och äldre)

2. Charlotte Dellenfalk - Helida (16) 1 fel i omkörningen, tid. 32.33

3. Jenny Johansson - Glans (2)  0 fel, tid. 31.76 plac. 3
4. Helene Dellenfalk - Ulrika Emm (17)  0 fel. tid. 30.20 plac. 2
5. Lisa Falk - Sir Walter (1)  0 fel, tid. 36.77

6. Annelie Larsson - Pepita (4)  0 fel, tid. 52.65

7. Charlotte Dellenfalk - Ulrika Emm (17)  0 fel, tid. 32.50

8. Jenny Johansson - Glans (2)  1 fel i omkörningen, tid. 30.78

9. Helene Dellenfalk - Helida (16)  0 fel, tid. 29.03 plac. 1

 

Klass 5, Körd Clear Round ( vagn + 40 cm)

1. Alisa Kurkinen - Lucas (14)

2. Anetta Pedersen - Birka (12)

3. Connie Rutgersson - Cinderella (13)

4. Jenny Johansson - Glans (2)

Samtliga starter CLEAR ROUND !

 

Klass 6, Körd Tävlingsklass ( vagn + 30 cm)

 

(16 år och äldre)

1. Helene Dellenfalk - Helida (16)  0 fel, tid. 33.63

2. Charlotte Dellenfalk - Helida (16)  0 fel, tid. 33.28

3. Helene Dellenfalk - Helida (16)  0 fel, tid. 30.35 plac. 2

 

( Ungdom 11-15 år)

4. Alisa Kurkinen, 12 år - Lucas (14)  1 fel i omkörningen, tid. 1.27.06 plac. 1

 

(16 år och äldre)

5. Charlotte Dellenfalk - Ulrika Emm (17)  0 fel, tid. 32.12

6. Helene Dellenfalk - Ulrika Emm (17)  0 fel, tid. 31.28 plac. 3

7. Charlotte Dellenfalk - Ulrika Emm (17)  0 fel, tid. 28.64 plac. 1

8. Connie Rutgersson - Cinderella (13)  1 fel i omkörningen, tid. 33.27

 

 

~*~

 

 

I tävlningsklasserna är det först en grundomgång. Om man klarat denna felfritt (rätt väg och inga nedrivna bollar) så kommer du få en ny startsignal och då är det vissa utvalda portar som ska tas på så kort tid som möjligt och helst utan nedrivna bollar.
Så när du gått i mål efter grundomgången stannar du på banan och får då veta om du är felfri eller ej. Om du är felfri får du ny signal, påbörja inte "omridningen/"omkörningen innan du fått denna startsignal!

I Clear roundklasserna finns bara grundomgången. Banskisserna får man i sekretariatet när man anmäler sig.

 

Prisutdelning för tävlingsklasserna blir efter tävlingens slut. Ni som är felfria i clear roundklass får er rosett innan ni lämnar banan.

 

Om ni behöver stryka er skickar ni ett sms till Petra på tel. 0730-87 12 54.

 

Er häst ska ha ett nr på sig på tävlingsplatsen. (Detta nr har inte med startordningen att göra, utan är för att funktionärer lätt ska kunna identifiera ekipaget). Om man inte har någon nummerlapp finns detta att köpa i sekritariatet. (Vanliga som man har i ex. tränset).
I sekretariatet finns även shetland västs bruksplakett att köpa.
Alla felfria ekipage i clear roundklasserna får rosett. Om man inte är felfri men ändå vill ha en rosett med sig hem, så kan man köpa rosett i sekretariatet. I tävlingsklasserna får alla deltagare rosett.

 

Nummerlista för deltagande hästar:


1. Sir Walter
2. Glans
3. Emil
4. Pepita
5. Hembys Enys
6. Spirit
7. Dichs Indra
8. Groves Miss Ladiva
9. Dio
10. Skogmyrens Indra
11. Fiorella

12. Birka

13. Cinderella

14. Lucas

15. Almnäs Leopard

16. Helida

17. Ulrika Emm

18. Wulkan

19. Bluemull Darling

20. Queens Daimy Princess Ramone

21. Cocktail

22. Iliganze

 

Varmt Välkomna!