SHETLAND VÄST

Clear Round och Tävling i PRECISION

Axevalla SKARA

22 september 2018  

 

I samband med Shetland västs utställning på Axevalla, Skara den 22 sept. kommer det att vara en clear round och tävling i precision. Sista anmälningsdag är den 27 aug.

Efteranmälningar mottages fram till klassens början i mån av plats.

Man kan rida, köra eller tömköra precisionsbanan. Underlag: Ridhus

Banan öppnar kl 8.30. Första start är kl 9.00. 

               

 I tävlingsklasserna får alla deltagare rosett, i clear roundklasserna får alla som gjort en felfri runda rosett.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom precisionsbanan utan att ta fel väg eller riva ner någon boll. Ingen tidtagning.

I tävlingsklassen gäller det att ta sig igenom banan felfritt i grundomgången, lyckas man med det är det omkörning/omridning på utvalda portar som då ska ske på så kort tid som möjligt och med så få nedrivna bollar som möjligt. Man får ny startsignal till omkörningen/omridningen, men den sker direkt efter grundomgången. I tävlingsklassen räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas!

Vid frågor, maila bruksshetlandvast@gmail.com eller ring Petra på tel:0730-87 12 54

 

    Klasser:

  1. Riden Clear round, konbredd 80 cm
  2. Tömkörd clear round, konbredd 80 cm
  3. Riden tävling, konbredd 60 cm
  4. Tömkörd tävling, konbredd 60 cm
  5. Körd Clear round, vagnens bredd + 40 cm
  6. Körd tävling, vagnens bredd + 30 cm

 

Tävlingsklasserna kommer delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk.)

Det kostar 50 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar om man även visar sin ponny på utställning, annars 70 kr./start.  För icke medlem dubbel avgift.

 Vid efteranmälning kostar det 70 kr/start resp. 90 kr / start för medlemmar. Icke medlem betalar dubbel avgift.

För sent inkommen anmälan eller betalning behandlas som efteranmälan och debiteras den högre avgiften.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Läs igenom våra bruksregler innan du anmäler dig!

Använd formuläret på denna sida vid anmälan.

Endast ETT ekipage per anmälningsformulär!  

 Du avgör själv hur många starter din häst/ponny orkar med.

 

Sista anmälningsdag är 27 aug, anmälan är bindande.

OBS!

Allt deltagande sker på egen risk! Kolla över era försäkringar.

Alla deltagare och ev medhjälpare/ledare ska bära hjälm!

 

  • Välkomna!

 

            

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Medlemsnummer

Ponnyns namn

Reg.nr. (38-xx-xxxx)

Ryttaren / kuskens namn

Ryttarens / kuskens ålder

Anmäler till klass

Antal starter

Är ponnyn anmäld till utställningsklass?

Ditt meddelande