SHETLAND VÄST

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

 Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

Proposition för Shetland Väst utställning i Färgelanda den 8 december

Domare: Morgan Johnsson

Plats: Färgelanda Ridklubb

Utställningsansvarig: Carina Wingård 0730-223476
Platsansvarig: Carina Wingård 0730-223476 och Iris Magnusson 0703-662005

Anmälan senast: 15 nov. anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland Västs hemsida,  post : Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad  mail. shetlandvast.utstallning@gmail.com


Anmälningsavgift: 250 kr skall betalas in på pg. 51 93 90-9 eller swish: 12 36 82 75 54 (avgift 2,50 kr.) senast sista anmälningsdatum.

Klass 19 ( Handlerklass) och 20 (maskeradklass) 50kr                                                                                            Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.


Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS


Följande klasser anordnas: 1-17, 19-20

Färgklasser: Ja

Underlag: Bedömningen sker inne i ridhus.

Boxar: Nej

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:

Minst 30 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser sker vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3-åriga ponnyer skall mätas och id-kontrolleras (medtag pass) Alla mini skall mätas. (förutom föl och RS- hingstar ). 

 

 

Ägare:

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Medlem i SSS? Medlemsnummer:

Utställningsplats:

Utställningsdatum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr: (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.)

Ponnyns födelseår:

Färg och tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl vid sidan efter hingsten: (klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt (t.ex. namn & ålder på handler i klass 19)