SHETLAND VÄST

 

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.  

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

 

Proposition för Shetland Väst jubileumsutställningar i Skövde 13 juli

Domare: Annika Strindgård och Ulricha Nordmark

Plats: Grevagården Skövde

Utställningsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254, Linda Johansson 0707-180733
Platsansvarig: Marika Johansson 0704-940036

Anmälan senast: 20 juni . Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: 200 kr för att ställa ut sin ponny.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 20 juni. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas : 1-17

Färgklassser: Ja

Underlag: Bedömingen sker utomhus på gräsbana. (oavsett väderlek)

Boxar: Ja, bokas direkt av Lotta Wahlborg, Grevagården på tel: 0703-57 68 01. Betalningsinfo. ges vid bokningen.

Pris över dagen är 300 kr. 1 dygn 450 kr. 2 dygn 600 kr. (SSS har sin RIKS-utställning på söndagen)

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:

Detta är två separata utställningar. Därför utses championat, BIS o R-BIS i varje ring av respektive domare.

Bedömningen sker i två ringar. I ring ett dömer Ulricha Nordmark samtliga svarta ponnyer standard/mini. Ring två dömer Annika Strindgård samtliga färgade ponnyer standard/mini.
Minst 30 st anmälda / ring för att utställningen skall genomföras, max 75 st./ ring och domare. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id -kontrolleras ( medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS hingstar och föl).

 

Bruksklasser: Se separat propp.

 

Ägare:

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Medlemsnummer i SSS:

Utställningsplats:

Datum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl efter hingsten: (Klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt: (t.ex. önskemål om box, namn och ålder på handler i klass 19)