SHETLAND VÄST

Clear round och tävling i precision,

söndagen den 26 augusti.

 

Shetland Väst anordnar en precisionsdag med både clear round och tävling på Stora Höga Ridklubb i Stora Höga söndagen den 26 aug, med sista anmälningsdag den 12 aug. Efteranmälningar mottages i mån av plats.

 

                    Man kan rida, tömköra eller köra precisionsbanan.

 

Sekretariatet och banan öppnar klockan 9.30. Första start klockan 10.00

Vaccinationskrav! Visa vaccinationsintyg i sekretariatet.

Hästägarförsäkran ska skrivas under innan du lastar ur din häst.

Denna tävling är öppen för alla som vill delta, alla raser är välkomna, även ostammade hästar är välkomna.

 

I tävlingsklasserna får alla rosett, i clear round-klasserna får alla som gjort en felfri runda rosett.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom banan rätt väg och utan att riva ner någon boll.

 

I tävlingsklasserna gäller det att ta sig igenom banan felfritt i grundomgången, därefter blir det omridning/omkörning på utvalda portar som sker på tid och med så få nedrivna bollar som möjligt. Vid felfri grundomgång stannar man kvar på banan och inväntar ny startsignal.

 

I tävlingsklasserna räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas.

 

Vid frågor maila, bruksshetlandvast@gmail.com eller ring Petra på tel. 0730-87 12 54

 

KLASSER

 

1, Riden Clear round, konbredd 80 cm.

2. Tömkörd Clear round, konbredd 80 cm.

3. Riden tävling, konbredd 60 cm.

4. Tömkörd tävling, konbredd 60 cm.

5. Körd Clear round, vagnens bredd + 40 cm.

6. Körd tävling, vagnens bredd + 30 cm.

 

Tävlingsklasserna kommer att delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk)     

 

STARTAVGIFT

 

Det kostar 70 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet, dess regionalföreningar eller Stora Höga ridklubb. För övriga kostar det 100 kr/start.

Vid efteranmälan kostar det 100 kr/start för medlemmar i någon av ovanstående föreningar. För övriga kostar det 130 kr/start.

 

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Väst pg. 51 93 90 - 9 eller Swisha till 12 36 82 75 54 (avgift + 2,50 kr)

Anmälan via formuläret på denna sida.

Endast ETT ekipage per formulär TACK!

Bindande anmälan!

 

        Ett tips är att läsa igenom våra bruksregler innan du anmäler dig! Finns på hemsidan.

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Ryttare/kusk

Ålder ryttare/kusk

Medlemsnummer

Ponnyns namn

Ponnyns ålder

Anmäler till klass

Antal starter

Vagnens spårvidd vid körd klass

Ditt meddelande