SHETLAND VÄST

Clear Round och Tävling i PRECISION

Strömma SÄTILA

27 oktober 2018  

 

I samband med Shetland västs utställning på Strömmaskolan, Sätila den 27 okt. kommer det att vara en clear round och tävling i precision. Sista anmälningsdag är den 27 sept. Förlängd till och med 4/10

Inga efteranmälningar mottages. 

Man kan rida, köra eller tömköra precisionsbanan. Underlag: Ridhus

Banan öppnar kl 8.30. Första start är kl 9.00. 

               

 I tävlingsklasserna får alla deltagare som genomfört banan korrekt rosett, i clear roundklasserna får alla som gjort en felfri runda rosett. Övriga erhåller deltagarrosett.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom precisionsbanan utan att ta fel väg eller riva ner någon boll. Ingen tidtagning.

I tävlingsklassen gäller det att ta sig igenom banan felfritt i grundomgången, lyckas man med det är det omkörning/omridning på utvalda portar som då ska ske på så kort tid som möjligt och med så få nedrivna bollar som möjligt. Man får ny startsignal till omkörningen/omridningen, men den sker direkt efter grundomgången. I tävlingsklassen räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas!

Rider/kör man fel väg diskvalificeras ekipaget. Ingen rosett delas ut.

Vid frågor, maila bruksshetlandvast@gmail.com 

Klasser:

  1. Riden Clear round, konbredd 80 cm
  2. Tömkörd clear round, konbredd 80 cm
  3. Riden tävling, konbredd 60 cm
  4. Tömkörd tävling, konbredd 60 cm
  5. Körd Clear round, vagnens bredd + 40 cm
  6. Körd tävling, vagnens bredd + 30 cm

 

Tävlingsklasserna kommer delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk.)

Anmälningsavgift: 60 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar. För icke medlem dubbel avgift.

 För sent inkommen anmälan eller betalning debiteras dubbel avgift.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Läs igenom våra bruksregler innan du anmäler dig!

Använd formuläret på denna sida vid anmälan.

Endast ETT ekipage per anmälningsformulär!  

 Du avgör själv hur många starter din häst/ponny orkar med.

 

Sista anmälningsdag är (27 sept.) 4 okt. anmälan är bindande.

OBS!

 

Allt deltagande sker på egen risk! Kolla över era försäkringar.

Alla deltagare och ev medhjälpare/ledare ska bära hjälm!

 

  • Välkomna!

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Fullständig adress:

Medlemsnummer:

Ponnyns namn:

Reg.nr. (38-xx-xxxx)

Ryttarens/kuskens namn:

Ryttarens/kuskens ålder:

Anmäler till klass/klasser:

Antal starter:

Ditt meddelande