ENKÄT

Hej alla ni som deltar vid våra brukstävlingar!

Då alla kostnader stadigt ökar, såsom t.ex. anläggningshyra och rosetter kan vi behöva justera anmälningsavgifterna något. Samtidigt blir det allt svårare att hitta sponsorer.

Nu har vi några frågor till er inför 2020 års tävlingar.

Tack för din medverkan!

Ditt namn (frivilligt)

Din e-post (frivilligt)

Jag tillhör ålderskategori: (A=upp till 10 år. B=11-15 år. C=16 år och äldre)

Hur viktigt tycker du att det är med priser?

Är du nöjd med bara rosett?

Om du vill ha pris; ge exempel på vad som är roligt att få:

Övriga synpunkter på våra bruksaktiviteter: