SHETLAND VÄST

Gemensamma regler alla klasser

Läs noga igenom både proppen och dom reglerna som är aktuella för tävlingen innan du anmäler dig!

Brukstävlingar som anordnas på utställningar är enbart öppen för shetlandsponnys som är registrerade i sss eller motsvarande i annat land.

Brukstävlingar som inte anordnas i samband med utställningar är öppen för olika raser. Ibland enbart för A-ponnys (oavsett vart dom är registrerade), ibland A- och B-ponnys, ibland är tävlingen öppen för alla raser och storlekar på hästar. Detta finns angivet i proppen.

Respektera sista anmälningsdag och se till att både din anmälan och betalning är oss tillhanda i tid. Har man anmält sig men inte betalat i tid, så ska man betala 20 kr extra vid betalning, om det inte går att efteranmäla sig. Då räknas det som efteranmälan och varje start betalas enligt det pris som gäller för efteranmälan. Vi försöker påminna via mail för att ni ska slippa detta, men ibland hinns inte det med. Tänk på att det är ert ansvar att det blir betalt i tid.

Ange tydligt i din betalning vad den avser. Ex. tävlingens plats och datum, namn på kusk/ryttare/handler och ponny/ponnyer.

Ibland tar vi emot efteranmälningar, om vi gör det finns det angivet i proppen.

Läs noga igenom vad som ska finnas med i din anmälan och se så att du fått med allt innan du skickar den. Du får alltid en bekräftelse på din anmälan, via mail. Får du ingen bekräftan har din anmälan med största sannolikhet inte kommit fram. Tveka inte att skicka din anmälan igen i så fall!

Startlistor mailas i regel ut, vilket datum finns angivet i proppen. Har du inte tillgång till mail så ange din vanliga adress.

När du kommer till tävlingsplatsen ska den ansvarige för varje häst fylla i en hästägarförsäkran innan hästen får lastas ur! Om det är vaccinationstvång på anläggniningen står det i proppen och då måste även vaccinationsintyg visas i samband med att hästägarförsäkran skrivs på.

Vid tävlingar där det är många startande kan det hända att vi vill att varje häst ska ha ett identifieringsnummer på sig under hela tiden den vistas på tävlingsplatsen. Om det är så att vi vill ha nummer på hästarna anges det i mailet med startlistan. I det mailet står i så fall också vilket nummer din häst blivit tilldelad. Numret har inte anknytning till startordningen.

Om man uppför sig olämpligt på tävlingsplatsen ex. hårda slag på ponnyn med spö, ryck i bettet eller upprepade skrik på ponny eller omgivning kan man bli avvisad från tävlingsplatsen. Även påtagligt för stor ryttare kan komma att avvisas från ridklass. Är utrustningen i dåligt skick eller dåligt anpassad kan arrangör påpeka detta eller avvisa ekipage om utrustningen utgör säkerhetsrisk.

Vid tävlingar får alla deltagare rosett. Vid clear round får endast felfria ekipage rosett. Men det finns även rosetter att köpa i sekretariatet om man inte blivit felfri men ändå vill ha en rosett med sig hem. I sekretariatet säljs även bruksplaketter för den som vill ha att sätta på stallväggen. Det finns också nummerlappar att köpa om sådan krävs och man inte har någon med sig.

Om du vet med dig att du kan behöva medhjälpare på tävlings- eller uppvärmningsbanan så önskar vi att du har en egen med dig.

Sto som ska föla samma år får ej delta på tävlingarna. Sto med föl vid sidan kan få delta om fölet kan vara utanför tävlings- och uppvärmningsbanan.

Hingst över 2 år måste vara tränsad hela tiden på tävlingsplatsen och får endast startas av person som är över 16 år. Undantaget ridklass, men då måste ekipaget ha en ledare som är över 16 år. Om tävlingsplatsen är inhägnad på sådant vis så att inget händer om hingst kommer lös eller liknande, får undantag ske. I så fall får alltså kusk/ ryttare/ handler vara under 16 år. Det är upp till arrangören att avgöra om platsen är lämplig för yngre att starta hingst. Står inget med i proppen, kontakta då arrangören och fråga. Hingsten ska hanteras med gott kunnande och respekt för andra ekipage och människor. Slarvigt uppträdande med hingst får avvisas från platsen.

Vi har hjälmtvång för alla våra deltagare, på ryttare är det även krav på att använda säkerhetsväst! Även alla medhjälpare ska bära hjälm! Däremot har vi inget tvång på specifika tävlingskläder som t.ex. kavajer, vita ridbyxor och kuskförkläde.

Anmälan till tävlingar är bindande! Om du får förhinder att starta ska detta medelas till någon ansvarig på tävlingsplatsen. Du får då en bekräftan på att starten är struken. Får du ingen bekräftan uppskattar vi om du försöker nå oss igen. För att få tillbaka pengar för sin startanmälan krävs veternär- eller läkarintyg.

Om inget annat står så avgör du själv hur många starter din ponny orkar med. Men arrangören har rätt att hindra en ponny från att starta om den verkar påtagligt trött.

Ofta finns ett minimum antal starter för att tävlingen ska genomföras. Har man betalat och tävlingen inte blir av pga för få anmälningar, får man sin startavgift tillbaka.

Du ansvarar själv för all säkerhet runt din ponny!

ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK! KOLLA ÖVER ERA FÖRSÄKRINGAR!