Gemensamma regler alla klasser  (uppdaterade 20190208)

Läs noga igenom både proppen och dom reglerna som är aktuella för tävlingen innan du anmäler dig!

Brukstävlingar som anordnas på utställningar är enbart öppen för shetlandsponnys som är registrerade i sss eller motsvarande i annat land.

Brukstävlingar som inte anordnas i samband med utställningar är öppen för olika raser. Ibland enbart för A-ponnys (oavsett var dom är registrerade), ibland A- och B-ponnys, ibland är tävlingen öppen för alla raser och storlekar på hästar. Detta finns angivet i proppen.

Respektera sista anmälningsdag och se till att både din anmälan och betalning är oss tillhanda i tid. Har man anmält sig men inte betalat i tid, så debiteras man dubbel avgift om det inte går att efteranmäla sig. Då räknas det som efteranmälan och varje start betalas enligt det pris som gäller för efteranmälan. Vi försöker påminna via mail för att ni ska slippa detta, men ibland hinns inte det med. Tänk på att det är ert ansvar att det blir betalt i tid.

Ange tydligt i din betalning vad den avser. Ex. tävlingens plats och datum, namn på kusk/ryttare/handler och ponny/ponnyer.

Ibland tar vi emot efteranmälningar, om vi gör det finns det angivet i proppen.

Läs noga igenom vad som ska finnas med i din anmälan och se så att du fått med allt innan du skickar den. Du får alltid en bekräftelse på din anmälan, via mail. Får du ingen bekräftan har din anmälan med största sannolikhet inte kommit fram. Tveka inte att skicka din anmälan igen i så fall!

Startlistor mailas i regel ut, vilket datum finns angivet i proppen. Har du inte tillgång till mail så ange din vanliga adress.

När du kommer till tävlingsplatsen ska den ansvarige för varje häst fylla i en hästägarförsäkran innan hästen får lastas ur! Om det är vaccinationstvång på anläggniningen står det i proppen och då måste även vaccinationsintyg visas i samband med att hästägarförsäkran skrivs på.

Vid tävlingar där det är många startande kan det hända att vi vill att varje häst ska ha ett identifieringsnummer på sig under hela tiden den vistas på tävlingsplatsen. Om det är så att vi vill ha nummer på hästarna anges det i mailet med startlistan. I det mailet står i så fall också vilket nummer din häst blivit tilldelad. Numret har inte anknytning till startordningen.

Om man uppför sig olämpligt på tävlingsplatsen ex. hårda slag på ponnyn med spö, ryck i bettet eller upprepade skrik på ponny eller omgivning kan man bli avvisad från tävlingsplatsen. Även påtagligt för stor ryttare kan komma att avvisas från ridklass. Är utrustningen i dåligt skick eller dåligt anpassad kan arrangör påpeka detta eller avvisa ekipage om utrustningen utgör säkerhetsrisk.

Vid tävlingar får alla deltagare rosett som genomfört banan korrekt. Rider/kör man fel väg diskvalificeras ekipaget och får heller inte någon rosett. Vid clear round får endast felfria ekipage rosett. I sekretariatet säljs bruksplaketter för den som vill ha att sätta på stallväggen. Det finns också nummerlappar att köpa om sådan krävs och man inte har någon med sig.

Om du vet med dig att du kan behöva medhjälpare på tävlings- eller uppvärmningsbanan så önskar vi att du har en egen med dig.

Sto som ska föla samma år får ej delta på tävlingarna. Sto med föl vid sidan kan få delta om fölet kan vara utanför tävlings- och uppvärmningsbanan.

Hingst över 2 år måste vara tränsad hela tiden på tävlingsplatsen och får endast startas av person som är över 16 år. Undantaget ridklass, men då måste ekipaget ha en ledare som är över 16 år. Om tävlingsplatsen är inhägnad på sådant vis så att inget händer om hingst kommer lös eller liknande, får undantag ske. I så fall får alltså kusk/ ryttare/ handler vara under 16 år. Det är upp till arrangören att avgöra om platsen är lämplig för yngre att starta hingst. Står inget med i proppen, kontakta då arrangören och fråga. Hingsten ska hanteras med gott kunnande och respekt för andra ekipage och människor. Slarvigt uppträdande med hingst får avvisas från platsen.

Vi har hjälmtvång för alla våra deltagare.  Säkerhetsväst är obligatoriskt i riden och körd klass för ungdomar upp till 16 år. Önskvärt att även vuxen deltagare använder väst (ej tvång).  Även alla medhjälpare ska bära hjälm!

Däremot har vi inget tvång på specifika tävlingskläder som t.ex. kavajer, vita ridbyxor och kuskförkläde.

Anmälan till tävlingar är bindande! Om du får förhinder att starta ska detta medelas till någon ansvarig på tävlingsplatsen. Du får då en bekräftan på att starten är struken. Får du ingen bekräftan uppskattar vi om du försöker nå oss igen. För att få tillbaka pengar för sin startanmälan krävs veternär- eller läkarintyg.

Ponnyn får göra max 10 starter per tävlingsdag, arrangören har rätt att hindra en ponny från att starta om den verkar påtagligt trött.

Ofta finns ett minimum antal starter för att tävlingen ska genomföras. Har man betalat och tävlingen inte blir av pga för få anmälningar, får man sin startavgift tillbaka.

Du ansvarar själv för all säkerhet runt din ponny!

ALLT DELTAGANDE SKER PÅ EGEN RISK! KOLLA ÖVER ERA FÖRSÄKRINGAR!

 

 

Regler för ridna tävlingsklasser

Ridklasser innefattar hoppnning, dressyr och precision.

I ridna klasser får man delta från det år ponnyn är 4 år. Man väljer själv om man vill ha vuxen ledare eller vuxen med på banan eller klarar sig själv. Ekipaget ska vara proportionerligt, tydligt för stor ryttare kan avvisas från ridklass.

Ledare rekommenderas använda ett delta att fästa ledtygeln i eller trä ledtygeln så att den påverkar bägge bettringarna. Ledaren ska inte styra ponnyn, utan finns enbart med som stöd. Ledaren ska sträva efter att gå på utsidan precisionsportar om det är möjligt. Är det hinder utan hinderstöd, så att det är möjligt för ledare att hålla sig utanför hindren är det önskvärt.

Deltar man med en hingst måste man ha en ledare som är över 16 år. Ev. kan det räcka med att ha medhjälpare över 16 år inne på tävlingsbanan, om det går att stänga till tävlingsbanan så att det tävlande ekipaget är helt enskilt. På gemensam uppvärmning krävs ledare över 16. Läs mer om att delta med hingst i gemensamma regler.

Typ av träns och bett är valfritt, bettlöst träns är tillåtet, hingst ska alltid ha bett på tävlingsplatsen, Även typ av sadel är valfri. Spö får avvändas.

Ryttaren ska hjälm och väst! Även eventuell medhjälpare ska bära hjälm!

 

 

Regler för tömkörda tävlingsklasser

Tömkörningsklasser finns inom precision och dressyr.

I tömkörda klasser får ponnyn delta från det år den är 3 år.

Är kusken under 18 år ska en medhjälpare finnas i nåt hörn av banan som kan rycka in om problem uppstår. Är kusken över 18 är denne medhjälpare valfri.

Tömmarna ska vara tillräckligt långa för att kusken ska kunna hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel. Tömmarna ska gärna vara delade.

Man kan använda valfri tömkörningsgjord eller däckel. Typ av träns och bett är valfri, även bettlöst är tillåtet, hingst ska alltid ha bett på tävlingsplatsen.   

Körpisk är valfri, även typ av pisk är valfri. Handskar är valfritt, men rekommenderas.

Vid precisionstävling måste HELA ekipaget passera igenom porten felfritt. Rivning som görs av kusk eller om kusken går bredvid porten medför ett fel.

Kusken ska bära hjälm även ev. medhjälpare ska bära hjälm!

 

 

Regler för körda klasser

Körklasser finns i dressyr och precision.

I körda klasser får ponnyn delta från det år ponnyn är 4 år.

Kusk över 18 år väljer själv om denne vill ha en groom i vagnen eller ej. Kusk under 18 år måste ha en groom som är över 18 år. Är man över 18 och inte vill ha en groom, men en medhjälpare på banan som kan rycka in om det skulle behövas, så är det helt ok.

Typ av träns, bett, även bettlöst, hingst ska alltid ha bett på tävlingsplatsen, sele och vagn är valfri, så länge det är helt och väl tillpassat. Pisk och handskar rekommenderas men är valfritt.

I dressyr ska inga benskydd användas, i precision är det valfritt.

I exempelvis precision behöver vi veta Er spårvidd i anmälan. För att mäta spårvidden på ett enkelt vis kan du lägga en bräda på utsidan om vardera hjul. Dra fram vagnen och mät avståndet mellan brädorna.

Både kusk och ev. groom/ medhjälpare ska bära hjälm, kusk under 16 år ska använda säkerhetsväst!

 

 

Regler för HANDLERHOPPNING: (2023-02-25)

Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring, (alt. bettlöst), hingst ska alltid ha bett på tävlingsplatsen, eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Höjd för miniorer och juniorer är 20cm och för seniorer 30cm.   

Handlerhoppning: Handlern hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20cm för minorer och juniorer och 30 cm för seniorer. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller handlern som är orsaken.