KlubbMästerskapet 2024

 

 Vårt KM genomförs även i år som en cup.

Årets tävlingstillfällen presenteras här på sidan.  Sista anmälningsdag inom ( )

OBS! Tänk på att medlemsavgiften ska vara erlagd senast vid anmälningstidens utgång om du vill tillgodoräkna dig poängen för cupen. 

ALLA RASER är välkomna att delta på samtliga platser (undantaget SM på Grevagården)

 

Vilka grenar det blir på respektive plats är inte klart ännu.

 

* 14 april: Strömmaskolan SÄTILA precision  (31/3) Ansvarig: Anna Carlsson 0739-728022

*26 maj: RYDA, SÄTILA  agility, caprilli (5/5) Ansvarig: Anna Carlsson 0739-728022

* 29 juni: BACKAMO agility, precision (9/6) Ansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254

* 27-28 juli: SM Grevagården Skövde (27/6) Ansvarig: Anna Carlsson 0739-728022 (endast shetland)  LÄNK

 * 14 september: LJUNGSKILE precision (1/9) Ansvarig: 

* 13 oktober: Strömmaskolan SÄTILA (29/9) Ansvarig: Anna Carlsson 0739-728022

 

 

 

Anmälningsavgift: 100 kr/start för medlem i Shetlandssällskapet och dess regionalföreningar. 

 Icke medlem/efteranmälan betalar 175 kr/start.

Efteranmälan kan ske, men ska vara gjord innan klassen startat. 

 För sent inkommen anmälan eller betalning debiteras dubbel avgift.

Anmälningsavgiften sätts in på Shetland Västs pg 51 93 90-9 och ska vara oss tillhanda senast sista anmälningsdagen.

Läs igenom våra bruksregler innan du anmäler dig!

Använd formuläret längst ner på denna sida vid anmälan. Kolla så alla fält är ifyllda innan du skickar din anmälan. Alla fält markerade med * är obligatoriska. 

Får du ingen bekräftelse, skicka din anmälan i ett mail till shetlandvast.bruks@gmail.com 

 

 

 

  

 

Regler för KlubbMästerskap.  Precision (fr.o.m. 2019)  Caprilli. (fr.o.m. 2021) Agility (fr.o.m.2022)

 

För att tävla om KM-titeln gäller följande:

  • Samla poäng under året vid tävlingar ordnade av Shetland Väst.
  • Det är ekipaget; dvs. ryttare/kusk och ponny som tävlar tillsammans.
  • Du får räkna ett resultat per klass och tävlingstillfälle. (dock max 2 klasser vid samma tillfälle)
  • Du måste ha minst en klassvinst för att kunna erövra titeln KlubbMästare.
  • Du måste vara medlem i Shetland Väst. Medlemskap ska vara löst innan första tävlingen på året (senast vid anmälningstidens utgång)
  • Ponnyn måste ha raskod 38-
  • Du får räkna fritt antal tävlingar.

 

Tävlingarna genomförs med klassindelning efter ålder.

A = upp t.o.m. 10 år. Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

B = 11 – 15 år.  Ej tillåtet med ledare, men vuxen får vara med på banan (ej hålla i eller påverka ponnyn)

C = 16 år och äldre

 

Poängberäkning:

1:a placering: 10 poäng

2:a plats: 8 p.

3:e plats: 6 p.

4:e plats: 3 p.

5:e plats: 1 p.

 

Vid fel väg  blir ekipaget oplacerat.

 Om två eller flera ekipage erhåller samma totalpoäng går vinsten till det ekipage med lägst antal starter.

Är även antalet starter lika, avgör placeringen. T.ex. 1:a. 2:a, 5:a = 19 p. vinner över 1:a, 3:a, 4:a = 19 p.

Priset delas ut på årsmötet, alt. vid annat överenskommet tillfälle.

 

Proposition till KM-deltävling i precision

Denna proposition gäller för samtliga deltävlingar.

Man kan rida, köra eller tömköra precisionsbanan. 

Banan öppnar ca en halvtimme före första start. Första start samtidigt med att utställningen börjar.

Se respektive katalog för rätt tid.

Vid separat bruksdag meddelas starttid efter anmälningstidens utgång.

 

               

 Rosetter: I tävlingsklasserna får alla deltagare som genomfört banan korrekt rosett. I clear roundklasserna får alla som gjort en felfri runda rosett. 

Rider/kör man fel väg diskvalificeras ekipaget. Ingen rosett delas ut.

För att få clear round gäller det att ta sig igenom precisionsbanan utan att ta fel väg eller riva ner någon boll. Ingen tidtagning. Clear Round-klasserna ingår ej i KM.

I tävlingsklassen gäller det att ta sig igenom banan felfritt och med så bra tid som möjligt. I tävlingsklassen räknas ett resultat per ekipage, men man får starta flera gånger. Ekipagets bästa resultat räknas!

Från och med 2024 kör man banan endast 1 gång och tidtagning startar direkt. Varje rivning / vägran ger 4 fel.

 

Vid frågor, maila: shetlandvast.bruks@gmail.com 

 

Klasser i precision:

1: Riden Clear Round, portbredd 60 cm.

2: Tömkörd Clear Round, portbredd 60 cm.

3A: Riden tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

3B: Riden tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

3C: Riden tävling, portbredd 60 cm. (16 år och äldre)

4A: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (upp till 10 år)

4B: Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (11-15 år)

4C:  Tömkörd tävling, portbredd 60 cm. (16 år och äldre)

5: Körd Clear Round, portbredd vagnens spårvidd + 40 cm.

5B: Parkörd Clear Round, portbredd vagnens spårvidd + 50 cm.  

6A: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (upp till 10 år)

6B: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm (11-15 år)

6C: Körd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 30 cm. (16 år och äldre)

7A/7B/7C: Parkörd tävling, portbredd vagnens spårvidd + 40 cm. 

 

Tävlingsklasserna kommer delas upp efter ålder på kusk/ryttare (upp till 10 år, 11-15 år, 16 år och äldre, så kom ihåg att ange ålder på ryttare/kusk.)

 


Proposition till KM-deltävling i caprilli. 

Klass 3 och 4 ingår i KM.

Man kan rida eller tömköra banan.

 

Caprilli är en dressyrbana med inslag av olika typer av hinder och markarbete. Det kan vara hopphinder, bommar på marken som cavaletti eller bommar i formation som ska passeras.

Annat som kan ingå är ridbanans vägar- rid/tömkör alla vägar noggrant som fina hörnpasseringar, snett igenom osv, halter, volter, serpentiner och övergångar för att se samspelet mellan häst och ryttare/kusk.

Det som bedöms är:    Ridbanans vägar (5 poäng – avvikelse ger poängavdrag)

                                     Hopphinder (felfritt 5 p. vägran – 1 p. max 3 försök, rivning 0 p.)

                                     Bommar på marken (felfritt 5 p. vägran -1 p. max 3 försök. Annat fel 0 p.)

                                     Volter (korrekt storlek och rundhet 5 p. poängavdrag vid för stor/liten volt)

                                     Tempoövergångar (korrekt utfört 5 p.)

                                     Halt (stilla 5 p. poängavdrag vid oro/förflyttning)

                                     Lydighet/helhetsintryck (max 5 p.)

 

Klasser:

Cap.1: Clear round, riden.

Cap.2: Clear round, tömkörd.

Cap.3A: Riden klass ( upp till 10 år)

Cap.3B: Riden klass ( 11-15 år)

Cap.3C: Riden klass ( 16 år och äldre) 

Cap.4A: Tömkörd klass (upp till 10 år)

Cap.4B: Tömkörd klass (11-15 år)

Cap.4C: Tömkörd klass (16 år och äldre)

 

 

Proposition till KM-deltävling i agility

 

Regler: Tävlingsklass går på tid. Rivning, ej korrekt genomfört hinder eller vägran/ej genomfört hinder medför 4 fel. I tömkörd agility ska hela ekipaget genom/över hindren, förutom om vippbräda förekommer där kusken går vid sidan av.       Alla som beträder bruksbanan med ponny ska bära hjälm, dvs även medhjälpare/ledare. För att starta i agility och tömkörning ska ponnyn vara minst tre år gammal. Ponnyn ska vara iförd träns med vanligt tränsbett (rakt, två- eller tredelat). Utrustning ska vara hel och väl tillpassad. 

Man kan leda ponnyn i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Delta får av säkerhetsskäl inte användas då det finns risk för att det kan fastna i vissa hinder.  Ridspö är tillåtet men får inte missbrukas. Missbrukas spö blir man tillsagd alternativt utesluten.

Tömkörningsklass: Ponnyn ska ha däckel alternativt sele. Tömmen ska vara så lång att kusken kan hålla ett säkert avstånd från ponnyns bakdel.

 

Klasser i agility.

Klass AG 1CR: Agility vid hand, barn / vuxen CR

Klass AG 1A: Agility vid hand, barn t o m 10 år

Klass AG 1B. Agility vid hand, junior 11- 15 år

Klass AG 1C: Agility vid hand, senior 16 år och äldre

 

Klass AG 2CR: Tömkörd Agility, barn/ vuxen CR

Klass AG 2A: Tömkörd Agility barn t o m 10 år

Klass AG 2B: Tömkörd Agility, junior 11-15 år

Klass AG 2C: Tömkörd Agility, senior 16 år och äldre

 

Klass AG 3CR: Riden Agility barn CR

Klass AG 3A: Riden Agility barn t o m 10 år

Klass AG 3B: Riden Agility junior 11-15 år

Klass AG 3C: Riden Agility senior 16 år och äldre

 

 

HANDLERHOPPNING

Ponnyn leds i ledtygel/grimskaft (löpande genom vänster bettring, under hakan och fäst i höger bettring) eller vanliga tyglar, men tyglar måste i så fall vara delbara och öppnade på mitten. Höjd för miniorer och juniorer är 20 cm och för seniorer 30 cm.   

Handlerhoppning: Handlern hoppar tillsammans med ponnyn en bana bestående av ett antal hinder på 20cm för minorer och juniorer och 30 cm för seniorer. Banan går på tid och rivning eller vägran medför 4 fel, oavsett om det är ponnyn eller handlern som är orsaken. 

Klasser:

HH. CR1 (20 cm)   CR2 (30 cm)

HH. 1A  (20 cm för <10år)

HH. 1B (20 cm för 11-15 år)

HH. 1C (30 cm från 16 år)

Ryttarens/Kuskens namn *

Din e-post *

Ditt telefonnummer *

Fullständig adress *

Medlemsnummer, ryttarens/kuskens(finns på tidningens adresslapp) *

Ryttarens/kuskens ålder *

Tävlingsplats och datum *

Ponnyns namn *

Ponnyns reg.nr.(38-xx-xxxx) *

Anmäler till klass/klasser *

Antal starter *

Vagnens spårvidd (anges vid anmälan till klass 5 och 6)

Ditt meddelande