SHETLAND VÄST

FÄRGELANDA 3 juni

 

BIS & Champion sto: Habanera af Jäboruder RS 7539

 

Res-BIS & Champion ungsto: Bäckens Mascara 38-15-0175

 

Champion ministo: Rotenäs Rosalie RS 6826

 

Champion minihingst: Ziemar v.d. Meerdijk RS 702

 

Champion valack: Mariedals Nortex 38-10-0230

 

Resultaten i webstamboken