Shetland Västs uppfödarpris

                                               (OBS! Nya regler fr.o.m. 2017)


Regler:
Uppfödaren ska vara medlem i Shetland Väst och får ej vara medlem i ytterligare regionalförening, för att vara berättigad att söka priset. Meriterna räknas per kalenderår, vilket innebär att kriterierna ska ha uppfyllts under innevarande år (t ex ska uppfödningen ha fått diplom eller höjts till GI på samlade meriter eller tilldelats SUCH under detta år för att ge 30 / resp. 40 poäng).

Max 3 shetlandsponnyer införda i den svenska stamboken, 1 år och äldre, av egen uppfödning tillgodoräknas. Ponnyerna ska vara visade/tävlade inom Sverige och varje uppfödning kan bara generera en poäng, dvs att om en och samma ponny uppfyller kriterier ur flera poänggrupper, tillgodoräknas endast den högsta poängen.


Uppfödaren ansöker själv om priset och bifogar resultatlistor/bedömningsprotokoll för verifiering.
Priset delas i första hand ut på Shetland Västs Årsmöte, i andra hand på annan överenskommen Väst aktivitet under året . Priset skickas ej.


Vid lika slutpoäng, tilldelas priset den som har högst delpoäng.


 Är även delpoängen lika värderas meriterna efter främsta resultat, dvs tyngst väger:

- Högsta poäng vid avelsvärdering/utställning/treårstest/kvalitetsbedömning.

- Främsta placering i rid- , kör- , travtävling.

- Bästa km-tid i travlopp.

- Främsta placering i ungponnychampionat.
 
Vidare görs följande värdering för att särskilja vid lika poängsumma:

- Väst utställning väger tyngre än annan arrangör

- Shetlandsponnyutställning väger tyngre än utställning för alla raser


 
Är ändå poäng och värdering av meriter likvärdiga, delas priset.
 
POÄNGSKALA

10 poäng 

*Som lägst ettåring tilldelats minst 38 poäng vid avelsvärdering eller utställning med av SH auktoriserad domare.

*Blivit placerad i officiell ridtävling i LC dressyr eller LC hoppning.

*Varit placerad i travtävling med en km-tid av 3.15.00 eller under.  
 
20 poäng 

*Som lägst ettåring tilldelats 40 poäng vid avelsvärdering eller utställning med av SH auktoriserad domare.          

*Varit placerad i officiell ridtävling i LB dressyr, LB hoppning eller debutant fälttävlan.                                         

*Varit placerad i officiell galopp-, kör eller travtävling. För travet en km-tid av 2.55.0 eller under.                 

*Erhållit lägst 7.5 poäng i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning.                                         

*Erhållit minst 45 poäng vid 3-årstest.                  

*Kvalat till ungponnychampionatsfinal.  


 
30 poäng 

*Sto som erhållit avelsdiplom.                                                                                                                                     

*Sto som erhållit avelsvärdeklass GI.                                                                                                                   

*Valack som visats på sommarpremiering med minst 40 poäng och ingen delpoäng under 7.

* A-premierat sto. 

*Erhållit lägst 8.0 i gångarter, hoppning eller allround vid kvalitetsbedömning.

* Erhållit hopp- eller dressyrdiplom vid 3-årstest.

*Varit placerad i officiell galopp- eller körtävling på lägst nationell mästerskapsklass. 

* Ha travat en km-tid under 2.35.0 eller varit placerad 1-3:a i årgångslöp. 

*Placerad i ungponnychampionatsfinal.

*Erhållit Championtitel eller BIR med minst 40 poäng på utställning med av SH auktoriserad domare. 


 
40 poäng

*Erhållit Reserv- BIS med lägst 40 poäng på utställning med av SH auktoriserad domare.

*Erhållit SUCH  

*Erhållit BRUCH

 
50 poäng 

*Erhållit BIS med lägst 40 poäng på utställning med av SH auktoriserad domare. 

*Avelsgodkänd hingst som uppfyller rasvisa krav. 

*Erhållit SM medalj i dressyr, hoppning, fälttävlan, galopp, körtävlan, trav eller monté. 

*Ha travat en km-tid under 2.20.0 

*Erhållit Super-SUCH

 

60 poäng 

*Erhållit ELIT

 

70 poäng
*Erhållit Super-ELIT
 

Din ansökan ska innehålla:

* Namn och reg.nr. på de ponnyer du söker för.

* Meritlista.

* Kopior på de protokoll man åberopar.

* Namn på den som söker - ska vara medlem i Shetland Väst.

* Använd med fördel vår ansökningsblankett. Finns att skriva ut HÄR.

 Ansökan skickas senast 31/12 innevarande år till:
Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad