Bli medlem!

Genom att bli medlem i Sveriges Shetlandssällskap får Du bland annat tidningen Shetlandsponnyn, som utkommer med 4 nummer/år. Den innehåller propositioner till alla utställningar som ordnas av SSS eller dess regionalföreningar, resultat, utställningsreferat och andra intressanta artiklar.

Du får också deltaga vid våra utställningar och aktiviteter till reducerad avgift. (Dubbel avgift för icke medlemmar).

 

Välkommen som medlem i Sveriges Shetlandssällskap! Du blir medlem genom att registrera dig här. Du kan betala via Swish eller med kort. 

Medlemsavgiften gäller för 12 månader/365 dagar från det datum du blir medlem (från och med 2022). 

Enskild medlem: 350 kr
Familjemedlemskap: 400 kr
Medlem från annat land (membership from abroad): 400 kr

Du väljer själv vilken regionalförening du vill bli medlem i. De flesta väljer geografiskt men det finns också de som är stödmedlemmar i en annan förening än där de bor. Din regionalförening får en del av din medlemsavgift varje år. Vill du inte vara medlem i en regionalförening kan du bli central medlem.

Om du av något skäl inte vill betala via kort eller Swish kan du registrera dig och betala manuellt via den här sidan. Tänk på att ditt medlemskap då kan fördröjas något.

 

 Vid medlemskap för hel familj skall alla familjemedlemmars namn anges, samt vem som är "huvudmedlem".

Ange också TYDLIGT vilken regionalförening Du vill tillhöra = SHETLAND VÄST

Shetland Väst innefattar Västra Götalands län, Hallands län, samt delar utav Jönköping och Värmlands län.

Adressändringar För adressändring och övriga medlemsfrågor, kontakta SSS medlemsansvarig: 

Petra Jakobsson

Telefon: 0730-871254 E-post: pet.jakobsson@telia.com