Vad är BRUCH?

BRUCH = Bruks Championat

BRUCH är en merit som renrasiga tävlande shetlandsponnys (registrerade i SSS) kan ansöka om utifrån deras tävlings- och exteriörsmeriter.

För att få titeln ska ponnyn ha meriterat sig på följande sätt:

  • Erhållit minst 38 extreriörpoäng på SH-ansluten exteriörsbedömning, vid lägst 3 års ålder.
  • Uppnått en eller flera av följande kriterier:

-Dressyr: Erhålligt mer än 60 % i lägst klass L:B på en officiell dressyrtävling ansluten till Ridsportsförbundet.

- Hoppning: På en officiell hopptävling, ansluten till Ridsportsförbundet, ridit en bana på 70 cm felfritt på hinder och utan tidsfel.

- Körning: På en tvådagars officiell körtävling, i lägst lätt klass ansluten till Ridsportsförbundet, erhållit max 65 straffpoäng i dressyrmomentet och fullföljt precisions och maratonsmomenten. Alternativt på två officiella endagars körtävlingar, i lägst lätta klasser och anslutna till Ridsportsförbundet, vid ena tillfället erhållit max 65 straffpoäng i dressyrmomentet och fullföljt precisions-/maratonsmomentet och vid det andra tillfället erhållit max 70 straffpoäng i dressyrmomentet och fullföljt precisions-/maratonmomentet. Alla tre momenten måste vara genomförda, vilket innebär vid ena tillfället man genomfört maratonmomentet och vid det andra genomfört precisionsmomentet.

- Trav: Travat under en kmtid av 2 min 35 s i ett officiellt svenskt travlopp

-Monté: Travat under en kmtid av 2 min och 35 s i ett officiellt svenskt montélopp.

-Galopp: Startat i svensk mästerskapsfinal.

BRUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har ponny vid försäljning redan tilldelats BRUCH kan ny ägare ej ansöka om BRUCH för ponnyn.

BRUCH-diplomet tilldelas uppfödaren och den person som äger ponnyn när ansökan görs. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökan som tilldelas diplomet.

Ansökan om BRUCH kan endast göras på ponny som man äger vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om BRUCH, även om ponnyn uppnått erforderliga meriter hos tidigare ägare.

BRUCH:et skall berättiga ponnyns moder till 30 avkommepoäng.

BRUCH:et införs i stamboken och ett diplom utdelas till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2006.

En lista på de ponnyer som erhåller titeln presenteras i tidningen Shetlandsponnyn och på SSS hemsida. BRUCH:en skickas per post till ägaren.

 

Skriftlig ansökan skall innehålla kopia på pass/registreringsbevis samt kopior på protokoll och/eller register-/resultatsutdrag för att styrka meriter som åberopas. Ansökningarna som inte innerhåller dessa kopior kommer inte att behandlas. SSS förbehåller sig tolkningsföreträde till ovanstående kriterier

Vid frågor gällande BRUCH, går det att vända sig till:  

Brukskommittén:

 Sanna Eriksson, Norrsylta 1, 731 91 Köping eller

 Jenny Sjölander, Lilla Barkaryd 1, 57474 Ramkvilla

 

För att få BRUCH ska ansökan ha inkommit senast den 31 december innevarande år.

Ansökningar sker via post till:

Sveriges Shetlandssällskap

Box 314

532 24  Skara

                      

Ansökningar via e-post accepteras ej!