Shetland Väst Ponnyn  "Bäst i Väst" (uppdaterade regler fr.o.m. 2023)

 

Allmänna villkor: Ponnyn skall ägas av medlem i Shetland Väst. Ägaren får inte vara medlem i ytterligare regionalförening för att vara berättigad att söka priset. Bruksaktiviteterna räknas inom Sverige under innevarande år.

 

Shetland Västs bästa ponnyer kan ansökas om i 3 kategorier:

Utställning:

Ponny med utställningsmeriter - Högsta poäng på någon av Shetland Västs utställningar under innevarande år. Vid lika poäng avgör typ-poäng och därefter rörelser.

Vid lika poäng skall antal championtitlar, Reserv BIS samt BIS bedömas och ge mervärde.  BIS är mest meriterande, därefter reserv BIS och därefter championtitlar.  Om ponnyerna inte kan skiljas genom ovanstående först då kan priset delas. 


Bruks:

Ponny med bruksmeriter - 5 bruksmeriter anordnade som officiell tävling eller av SSS eller dess regionala föreningar anordnad brukstävling. 1:a plats ger 10 p, 2:a plats ger 8 p, 3:e plats ger 6 p, 4:e plats ger 4 p och 5:e plats ger 2 p.

Deltagande i 3-årstest: 58-60 p. ger 10p, 55-57 p. ger 8p, 52-54 p. ger 6 p, 49-51 p ger 4 p, 47-48 p ger 2 p.

 Hopptalangbetyg: Typ + HHB + Extr + Galopp+ LHT + LHA = max 60 poäng.

 Utmärkelse Hopptalang: lägst 47 poäng totalt, ingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen ingående betygen), lägst 8 i båda hoppbetygen.

 Gångartstalangbetyg: Typ + HHB + Extr + Skritt + Trav + Galopp = max 60 poäng.

 Utmärkelse Gångartstalang: lägst 47 poäng totalt, ingen delpoäng under 7 (av de i slutpoängen ingående betygen), lägst 8 i två av gångartsbetygen

 

Allround:

Ponny med både utställnings- och bruksmeriter - Ponnyn måste kombinera aktiviteterna, alltså 2 utställningsresultat + 3 bruksaktiviteter eller 3 utställningsresultat + 2 bruksaktiviteter  enligt poäng ovan. 42 p och mer på utställning ger 10 p, 41 p ger 8 p, 40 p ger 6 p, 39 poäng ger 4 p och 38 p ger 2 p. Brukspoäng enligt ovan.

 

 

Din ansökan ska innehålla:

* Vilket pris Du söker.

* Namn och reg.nr. på ponnyn.

* Meritlista för det pris man söker.

* Kopior på de protokoll man åberopar.

* Namn på den som söker - ska vara medlem i Shetland Väst.

*Medlemsnummer

 

Ansökan skickas senast 31/12 innevarande år till:

Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad  

 

Du kan också maila din ansökan med efterfrågade bilagor till shetlandvast@gmail.com