Shetland Väst Ponnyn  "Bäst i Väst"

Shetland Västs bästa ponnyer kan ansökas om i 3 kategorier:

Utställning: Ponny med utställningsmeriter - Högsta poäng på någon av Shetland Västs utställningar under innevarande år. Vid lika poäng avgör typ-poäng och därefter rörelser.

Bruks: Ponny med bruksmeriter - 5 bruksmeriter anordnade som officiell tävling eller av SSS eller dess regionala föreningar anordnad brukstävling. 1:a plats ger 10 p, 2:a plats ger 8 p, 3:e plats ger 6 p, 4:e plats ger 4 p och 5:e plats ger 2 p.

Allround: Ponny med både utställnings- och bruksmeriter - Ponnyn måste kombinera aktiviteterna, alltså minst 2 max 3 utställningsresultat och max 3 bruksaktiviteter enligt poäng ovan. 42 p och mer på utställning ger 10 p, 41 p ger 8 p, 40 p ger 6 p, 39 poäng ger 4 p och 38 p ger 2 p. Brukspoäng enligt ovan.

Allmänna villkor: Ponnyn skall ägas av medlem i Shetland Väst. Ägaren får inte vara medlem i ytterligare regionalförening för att vara berättigad att söka priset. Bruksaktiviteterna räknas inom Sverige under innevarande år.

Din ansökan ska innehålla:

* Vilket pris Du söker.

* Namn och reg.nr. på ponnyn.

* Meritlista för det pris man söker.

* Kopior på de protokoll man åberopar.

* Namn på den som söker - ska vara medlem i Shetland Väst.

 

Ansökan skickas senast 31/12 innevarande år till:

Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad