SHETLAND VÄST

Allmänt om våra aktiviteter i Väst.

Våra aktiviteter är i första hand till för medlemmar i Väst eller annan regionalförening.

Är du inte medlem är du hjärligt välkommen att lösa medlemskap.

Du som inte är medlem betalar dubbel avgift för deltagande, om inget annat anges.

Är deltagandet gratis, gäller detta endast VÄSTmedlem, övriga betalar 100 kr.

Tänk på att antalet platser kan vara begränsat, dessa går då i första hand till Västmedlemmarna.

Vill du bli medlem finns info om medlemskap HÄR.

 

 

◊ ◊ ◊

 

FÖREDRAG OM AVEL & EXTERIÖR

Lördagen den 16 november

Platsen blir Tre Älgar-Grästorp och vi startar dagen kl. 11.00

 Domare och premieringsförrättare Morgan Johnsson kommer till väst-området

och håller ett föredrag om avel och exteriör.

Gratis för medlemmar upp till 26 år,

övriga medlemmar betalar 250:-  till Shetland Väst pg. 51 93 90-9

Är du inte medlem, men vill vara med betalar du 350:- (Under 26 år betalar 100:- )

Fika ingår.

Anmäl dig senast den 10 nov. 

 

Hjärtligt välkomna till en intressant dag!

 

 

◊ ◊ ◊

 

 

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTET

 

Lördagen den 12 oktober klockan 11.00

hälsar vi dig välkommen till vårt höstmöte på Tre Älgar i Grästorp.

Vi har bjudit in agronom Helen Pilskog från SwedFed att informera oss om foderfrågor.

Vi bjuder alla medlemmar på enklare förtäring.

Anmäl dig till denna dag, senast den 6 okt. till:

aalstadsstuteri@hotmail.com

 

VARMT VÄLKOMNA!

∞  ∞ ∞

 

AVELS - OCH EXTERIÖRKURS

Shetland Väst kommer att hålla en kurs i avelsfrågor och exteriör den 26/1 2019 kl 11-15.
Kursen hålls på Vasens gård i Mullsjö och kursledare är Inga-Lill Hoveklint Hyttring.
Ungdomar 26 år och yngre deltar gratis. För vuxna medlemmar kostar kursen 200 kr och för icke medlemmar 400 kr.
Anmälan senast 19/1 till Inga-Lill mob. 073-6633663 eller stuteri.emmero@gmail.com.
Välkomna!

 

 ∞  ∞ ∞

  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019Lördagen den 23 feb. kl 11.00 Restaurang Tre Älgar i Grästorp.
Årsmötesförhandlingar, utdelning av uppfödarpriser, Bäst-i-Väst,
samt pris till diplomstoägare.
Vi diskuterar hur vi kan utvecklas som förening, olika aktiviteter mm.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.
Vi bjuder på lunch, kaffe & kaka.
Anmälan om deltagande senast den 17/2 till:
aalstadsstuteri@hotmail.com
VÄLKOMNA 

                                                                                    

∞  ∞ ∞