SUCH = Svensk Utställningschampion

För att erhålla meriten SUCH skall ponnyn erhållit:

  • Minst 3 guldmedaljer vid SSS:s utställningar
  • Ingen av domarna får förekomma mer än en gång i de åberopade protokollen
  • Minst två olika årtal för två av de tre tilldelade gulden i de åberopade protokollen
  • Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år då den fyller 3 år
  • Två av guldmedaljerna vid lägst 3 års ålder
  • Två av guldmedaljerna med lägst 41 poäng varav en av dessa vid lägst 4 års ålder
  • En av guldmedaljerna i klar konkurrens. (Utställningskommittén förbehåller sig rätten att avgöra konkurrensgraden med hjälp av utställningsstatistik o.dyl. för de aktuella utställningarna.)

SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny vid försäljning redan erhållit SUCH kan ny ägare ej ansöka om SUCH för ponnyn.

SUCH-diplomet tilldelas den som är registrerad ägare till ponnyn när ansökan görs. Denna person måste vara medlem i SSS vid ansökningstillfället. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökan som tilldelas diplomet.

Ansökan om SUCH kan endast göras för ponny vilken man är registrerad ägare vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till dom nya ägarna att ansöka om SUCH, även om ponnyn uppnått erforderliga meriter hos tidigare ägare.

SUCH:et skall berättiga ponnyn att få värdebokstaven AB samt motsvara minst Diplom (d.v.s. ge 30 avkommepoäng till modern) vid höjning av förälders värdebokstav.

SUCH:et införs i stamboken och ett diplom tilldelas ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

En lista på de ponnyer som erhåller titeln presenteras i tidningen Shetlandsponnyn och på hemsidan. SUCH:et skickas per post till ägare och uppfödare.

 

Ansökan skickas, med blankett och kopia på meriter, till:

Sveriges Shetlandssällskap

Box 314

532 24 Skara

 

Tänk på att ansökan skall vara tillhanda senast 31 december innevarande år för att man ska få SUCH avseende ansökningsåret.

Ansökningar via e-post mottages ej!