SHETLAND VÄST

Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

Proposition för Shetland Väst utställning i Sätila 25 maj

Domare: Kurt Larsson

Plats: Strömma Naturbruksskola Sätila

Utställningsansvarig:Marika Johansson 0704-940036
Platsansvarig: Marika Johansson 0704-940036

Anmälan senast: 3 maj . Anmälan kan ske digitalt via Sveriges Shetlandssällskaps hemsida, Shetland väst hemsida, mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: 250 kr för att ställa ut sin ponny.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 3 maj. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Följande klasser anordnas : 1-17, 19-20

Färgklassser: Ja

Underlag: Bedömingen sker i ridhus

Boxar: Nej

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:
Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall id kontrolleras ( medtag pass) och mätas.(förutom RS hingstar och föl).

Klass 19 ( Handlerklass) 50 kr.  Klass 20 ( Maskerad) 50 kr. Dubbelavgift för icke medlem.

Bruksklasser: Se separat propp

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Medlem i SSS? Medlemsnr.

Utställningsplats:

Datum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl vid sidan efter hingsten: (Klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Övrigt: (t.ex. Namn och ålder på handler i klass 19)