The Jäboruder Trophy

Stuteri Jäboruder vill främja shetlandsaveln och den mindre uppfödaren i Shetland Väst och har därför instiftat detta vandringspris. 
Det skall börja gälla från år 2012.
Priset skall ständigt vandra och således lämnas tillbaka varje år till årsmötet, Shetland Väst.

The Jäboruder Trophy är menat för uppfödare i mindre skala. Priset skall varje år gå till den som visat fritt antal egna uppfödningar på utställningar i Shetland Väst regi, ponnyerna får vara  0-3 år gamla.  
Dom två bästa uppfödningarna får räknas och bara ett resultat per häst

Då en uppfödare har vunnit priset en gång så kan just de uppfödningarna inte längre räknas till de nästkommande åren. Detta gäller endast den uppfödare som vinner priset. Vid lika antal poäng, avgör delpoängen.  
Vid lika antal delpoäng, avgör typen och därefter gångarterna.  
Ägare och uppfödaren till ponnyerna skall vara densamme. Man får inte ansöka om Shetland Väst uppfödarpris samtidigt som The Jäboruder Trophy.

Pris kommer också att delas ut till 2a och 3e placerade uppfödaren varje år. 
Vinnare och placerade kommer att publiceras på Stuteri Jäboruders hemsida samt Shetland Väst hemsida.
 
2012 var ett försöksår, varför reglerna kan komma att ändras framöver, detta för att uppfödare i mindre skala alltid är den som skall främjas för detta pris.

Poäng räknas på följande sätt:

Best in Show eller Res BIS                        12 p
Champion titel (föl, ungsto, unghingst)       11 p
Klassvinnare med guld                                10 p
Klassvinnare med silver                               8 p
Guld belönad                                               8 p
Silverbelönad                                             6 p

På ansökan skall framgå hästens namn, reg nummer, stam och uppfödare/ägare, samt en kopia på bedömningsprotokollet.

Ansökan skickas senast 31/12 innevarande år till:

Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad