Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.  

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 600 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

UTSTÄLLNINGSKLASSER
1           Hingstföl
1M       Minihingstföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm)
2           Stoföl
2M       Ministoföl (fallen efter miniföräldrar med en mankhöjd av max 86 cm)
3           1-åriga hingstar och valacker
3M       1-åriga minihingstar och minivalacker
4           1-åriga ston
4M      1-åriga ministon
5          2-åriga hingstar och valacker
5M      2-åriga minihingstar och minivalacker
6          2-åriga ston
6M      2-åriga ministon
7           3-åriga valacker
7M       3-åriga minivalacker
8          3-åriga ston som ej fölat innevarande år
8M      3-åriga ministon som ej fölat innevarande år
9           3-åriga hingstar
9M      3-åriga minihingstar
10        4-14-åriga valacker
10M    4-14-åriga minivalacker
11         4-14-åriga hingstar 
11M     4-14-åriga minihingstar 
12        4-14-åriga ston med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är avvant går stoet i klass 13)
12M    4-14-åriga ministon med föl vid sidan (har stoet mist sitt föl eller om fölet är avvant går stoet i klass 13M)
13        4-14-åriga ston utan föl vid sidan
13M    4-14-åriga ministon utan föl vid sidan
14A      Veteranklass för 15-åriga och äldre hingstar
14AM  Veteranklass för 15-åriga och äldre minihingstar
14B      Veteranklass för 15-åriga och äldre valacker
14BM  Veteranklass för 15-åriga och äldre minivalacker
15          Veteranklass för 15-åriga och äldre ston (med eller utan föl vid sidan)
15M      Veteranklass för 15-åriga och äldre ministon (med eller utan föl vid sidan)
16          Avkommeklass för hingst med minst fem avkommor, ett år och äldre, som bedömts på utställningen
17          Avkommeklass för sto med minst tre avkommor, ett år och äldre, som blivit bedömda på utställninge

19A      Handlerklass  barn upp till och med 9 år

19B      Handlerklass junior 10-16 år

19C      Handlerklass Senior 17+

20        Maskeradklass

 

 

Proposition för Shetland Väst  jubileumsutställning på Grevagården, Skövde

den 27 juli 2024

Domare: Håkan Erlandsson (mini), Ulricha Nordmark (standard)

Plats: Grevagården Hästsportcenter

Utställningsansvarig: Petra Jakobsson 0730-87 12 54 mail:  jakobssonpetra2@gmail.com 
Platsansvarig: Shetland Väst styrelse. Mail: shetlandvast@gmail.com 

Anmälan senast: 28 juni. Anmälan kan ske digitalt via  Shetland väst's hemsida,  

mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: Klass 1-15: 300 kr. Klass 1-2: 200 kr om mamman visas. Klass 16-17: Avgiftsfri för medlem, icke medlem 75 kr.  Klass 19: 50 kr. Alla RS-hingstar är avgiftsfria.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 28 juni. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS

Följande klasser anordnas : 1-17, 19

Färgklassser: Ja

Underlag: Gräs, vid regn sker bedömningen i ridhus.

Boxar: Ja. Bokas av Ida Sellén Andersson 073-822 99 90 Mail: cooxs_cooxs@hotmail.com 

Dagbox 350 kr (½ spånbal ingår), 1 dygn 750 kr (1,5 spånbal ingår), Fredag - söndag 1000kr (2 spånbalar ingår).

Boxbokningen skall betalas senast den 19 juli till SSS bankgiro 260-9675. Märk betalningen Box Riks

Servering: Ja.

På kvällen lördag 27 juli serveras en grillbuffé 250 kr/pers. Barn under 12 år 125 kr. Bokas vid anmälan till utställningen eller via mail till shetlandvast@gmail.com och betalas till shetland väst pg: 51 93 90 - 9 senast den 19 juli.

Särskilda Bestämmelser:

Håkan Erlandsson kommer att döma mini och Ulricha Nordmark dömer standard. Det kommer att vara separata championat, BIS och Reserv-BIS, All Over Winner kommer att koras.

Minst 40 st anmälda i vardera kategori för att utställningen skall genomföras, max 150 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Blir det inte tillräckligt många anmälda i vardera kategori blir det Ulricha Nordmark som dömer samtliga ponnyer. Championat, BIS och Res-BIS enligt grundproppen.

Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id -kontrolleras (medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS hingstar och föl).

 

Bruksklasser: SM i bruks 27-28 juli. Se sep. propp 

 

 

 

Ägare:

Din e-post

Ditt mobilnummer:

Adress:

Postnr. och postadress:

Ange ditt medlemsnummer i SSS:

Utställningsplats:

Datum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl efter hingsten: (Klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Jag beställer grillbuffé. Antal portioner.

Övrigt: (t.ex. önskemål om box, namn och ålder på handler i klass 19)