Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.  

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

 

Proposition för Shetland Väst utställning på Grevagården, Skövde den 17 juli 2021

Domare: Helena Jansson

Plats: Grevagården Hästsportcenter

Utställningsansvarig: Petra Jakobsson 0730-87 12 54
Platsansvarig: Robert Jakobsson

Anmälan senast: 17 juni. Anmälan kan ske digitalt via  Shetland väst's hemsida,  

mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: Klass 1-15: 250 kr. Klass 16-17: Avgiftsfri för medlem. Klass 19: 50 kr.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 17 juni. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.

Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS

Följande klasser anordnas : 1-17, 19

Färgklassser: Ja

Underlag: Bedömingen sker på gräs. Ute oavsett väder.

Boxar: Ja. Bokas av Lotta 0703-57 68 01

Servering: Ja

Särskilda Bestämmelser:

Tänk på att vi fortfarande håller avstånd till varandra. Ta gärna med dig egen stol.


Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen.

Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id -kontrolleras (medtag pass). Alla mini skall mätas (förutom RS hingstar och föl).

 

 

 

 

Ägare:

Din e-post

Ditt mobilnummer:

Adress:

Postnr. och postadress:

Ange ditt medlemsnummer i SSS:

Utställningsplats:

Datum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl efter hingsten: (Klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Antal personer som kommer:

Övrigt: (t.ex. önskemål om box, namn och ålder på handler i klass 19)