Tänk på att läsa igenom grundpropositionen som gäller på alla utställningar, innan Du anmäler.

Om Du tränar/tävlar din ponnys så att den måste klippas för sitt välbefinnande måste Du ta med ett intyg om detta till utställningsplatsen som Du lämnar i sekretariatet.

Intyg för klippt ponny 

 

Anmälan är bindande, vilket betyder att har anmälan gjorts ska anmälningsavgiften betalas senast sista anmälningsdag. Dubbel avgift debiteras vid för sent inkommen betalning. Personer med skuld hos SSS/regionalföreningarna äger inte rätt att deltaga.

Anmälningsavgiften för icke medlem är 500 kr. om inget annat anges i småproppen.

Vid anmälan till SSS:s eller dess regionala föreningars utställningar kommer ponnyägarens namn, hemort och telefonnummer att publiceras i tryckt form i utställningskatalogen samt i SSS:s medlemstidning "Shetlandsponnyn", och därtill även på SSS:s och dess regionala föreningars hemsidor på internet.

 

Proposition för Shetland Väst utställning i Tvååker den 29 augusti 2020

Domare: Inga-Lill Hoveklint-Hyttring

Plats: Olsegårdens Ridklubb

Utställningsansvarig:Marika Johansson 0704-940036
Platsansvarig: Petra Jakobsson 0730-871254

Anmälan senast: 29 juli . Anmälan kan ske digitalt via Shetland väst's hemsida, 

mail: shetlandvast.utstallning@gmail.com, post: Iris Magnusson, Neanberg Linddalen 1, 452 97 Strömstad


Anmälningsavgift: Klass 1-15: 250 kr. Klass 16-17: avgiftsfri för medlem.

Skall betalas in på pg: 519390-9 eller Swish:12 36 82 75 54 (avgift 2,50)  senast sista anmälningsdatum 29 juli. Dubbel avgift för icke medlem och dubbel avgift vid sen betalning.
Utlandsbetalning:  IBAN: SE14 9500 0099 6042 0519 3909 SWIFT-adress NDEASESS


Följande klasser anordnas : 1-17

Färgklassser: Nej

Underlag: Bedömingen sker i ridhus alt. paddock vid fint väder.

Boxar: Nej

Servering: Nej. 

Särskilda Bestämmelser:

Om läget för covid-19 är oförändrat kommer utställningen att delas upp i olika block för att hålla nere antalet personer som är på plats samtidigt. Ange därför vid din anmälan hur många personer som kommer med.

Endast championatsvinnare får stanna kvar till BIS-finalen.


Minst 40 st anmälda för att utställningen skall genomföras, max 75 st. Sammanslagning av klasser kan ske vid strykningar. Championat, BIS & Res-BIS enligt grundproppen. Alla 3 åriga ponnyer skall mätas och id- kontrolleras   (medtag pass) Alla mini skall mätas(förutom RS hingstar och föl).

 

 

Ditt namn

Din e-post

Ditt telefonnummer

Adress:

Postnr. och postadress:

Medlemsnr.i SSS:

Utställningsplats:

Utställningsdatum:

Ponnyns namn:

Ponnyns reg.nr. (38-xx-xxxx) Bet.rapportnr. för föl som ännu ej är reg.

Ponnyns födelseår:

Färg & tecken:

Kön:

Mini eller Standard:

Anmäler till klass:

Stoet har föl vid sidan efter hingsten: (Klass 12 & 15)

Fölets födelsedatum: (Klass 1 & 2)

Uppfödare:

Är ponnyn till salu? (Införs kostnadsfritt i katalogen)

Jag har tagit del av SSS propositioner och förbinder mig att följa dessa:

Jag godkänner att uppgifterna publiceras:

Antal personer som kommer:

Övrigt: (t.ex. Namn och ålder på handler i klass 19)